SDN Consulting biedt u een service aan waarmee u geen omkijken meer heeft naar de updates en de uitbreidingen die regelmatig voorbij komen.

Wij nemen de zorg van u over voor alle technische aspecten, van uitbreiden tot updaten tot optimaliseren. U maakt op deze manier ideaal gebruik van onze expertise en ervaring met WordPress om uw site in de lucht te houden.

Voordelen

 • Een telefoontje of mailtje is genoeg om teksten aan te passen, foto’s te vervangen, vervallen links naar andere sites te laten wegvallen en nieuwe links te leggen.
 • De wijzigingen behoeven slechts in ruwe vorm aangeboden te worden. SDN Consulting zorgt voor de juiste afwerking, optimalisatie van afbeeldingen en een lay-out die naadloos aansluit bij die van de rest van uw site.
 • De kwaliteit van de website blijft gewaarborgd.
 • Een website die up-to-date is, blijft interessant om te bezoeken met als gevolg meer (terugkerende) bezoekers.
 • Het neemt u heel wat werk uit handen en de website blijft er gegarandeerd top uitzien.

Zelf updaten en onderhouden of niet ?

Internet is een dynamisch medium, de inhoud van uw website moet altijd up-to-date zijn.Zelf de bedrijfswebsite onderhouden kan een goede optie zijn, maar is geen vanzelfsprekendheid: bij het onderhouden van een website komt meer kijken dan alleen een “tekstverwerker”. Het is dan ook verstandig om goed af te wegen of uiteindelijk de kosten tegen de baten opwegen en of het zelf onderhouden niet uiteindelijk ten koste gaat van de kwaliteit van de website.Zonder hier al te hoogdravend over te doen, wil ik wel stellen dat dit nu eenmaal niet elke eigenaar van een website gegeven is. Bekende (of liever: beruchte) voorbeelden zijn: her en der invoegen van ‘leuke animated gifs’ (op internet gevonden!), buttons waar de tekst ‘uitloopt’, verbroken layout, overvolle horizontale navigatie waardoor horizontale scrollbars ontstaan, etc.Daarnaast vraagt het leren werken met een CMS als WordPress ook een investering in tijd, in technisch opzicht (hoe werkt het CMS?) en in inhoudelijk opzicht (hoe kan ik de mogelijkheden van het CMS het best toepassen?).Het mag duidelijk zijn dat een website in bovengenoemde gevallen veel aan overtuigingskracht kan inboeten, zodat de vraag relevant wordt of het onderhoud niet beter door een professional kan worden gedaan.

Update en onderhoud op afroep, zonder contract

SDN Consulting kan uw website onderhouden zonder contract, dit verloopt dan op vrije (incidentele) basis tegen het geldende uurtarief.

Voordelen

 • SDN Consulting stelt u er van op de hoogte wanneer er updates en upgrades voor uw website beschikbaar zijn en u kunt dan zelf bepalen of u de werkzaamheden wilt laten uitvoeren.
 • Daarnaast kunt u op elk moment een verzoek indienen voor bijvoorbeeld extra onderhoud aan uw site, het aanpassen van bestaande onderdelen van uw site of het inbouwen van extra functionaliteit. Dit verzoek wordt dan zo snel mogelijk in behandeling genomen en er wordt een indicatie gegeven van de te verwachten kosten.

Nadelen

 • Het nadeel van update en onderhoud op afroep met een uurtarief zijn natuurlijk de variabele kosten.
 • Elke keer wanneer SDN Consulting onderhoud aan uw site pleegt ontvangt u daarvoor een rekening tegen het geldende uurtarief.
 • Wanneer u kiest voor een samenwerking in deze vorm, kan SDN Consulting alleen zorg dragen voor de veiligheid van uw website en uw gegevens wanneer u de voorgestelde updates en upgrades direct laat uitvoeren.
 • Daarnaast maakt SDN Consulting geen back-ups van uw website en de bijbehorende database, hiervoor dient u zelf zorg te dragen.

NB:

 • SDN Consulting hanteert voor update en onderhoudswerkzaamheden op afroep aan de betreffende website een Fair Use Policy (FUP). Dit houdt in dat SDN Consulting van te voren een inschatting maakt van de benodigde tijd die nodig is voor gevraagde werkzaamheden.
 • Als tijdens de werkzaamheden blijkt dat de werkzaamheden zodanig meer zijn dan van te voren redelijkerwijs kon worden ingeschat en de geschatte tijd voor de werkzaamheden wordt overschreden zal dit met opdrachtgever worden besproken en aanvullend (zie art.7. Algemene Voorwaarden) tegen het geldende uurtarief (zie art.24. Algemene Voorwaarden) van SDN Consulting worden gefactureerd.
 • SDN Consulting houdt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen wanneer de door de opdrachtgever gevraagde werkzaamheden in een wanverhouding blijken te staan tot de overeengekomen uren. Als de overeenkomst om deze reden wordt beëindigd zullen de reeds verrichtte uren tegen het gelden uurtarief worden gefactureerd.
 • SDN Consulting hanteert een ondergrens van minimaal ½ uur (30 minuten) voor elke opdracht.
 • Hosting problemen (zie art.11. Algemene Voorwaarden) zijn niet voor rekening van SDN Consulting
 • Ons uurtarief bedraagt € 50,- excl. btw.

Update en onderhoud via een onderhoudscontract

SDN Consulting kan ook met u een onderhoudscontract afspreken. Het is altijd moeilijk om bij het online gaan van een nieuwe website in te schatten hoeveel uur aan onderhoud noodzakelijk zal zijn. Bij de ene website komt onderhoud veel vaker voor dan bij de ander, dit verschilt per soort website maar ook per doel van de website.

Een website onderhoudscontract houdt in dat u aan het begin van het jaar een aantal onderhoudsuren inkoopt tegen een gereduceerd tarief.

Door een onderhoudscontract af te sluiten heeft u dus vrijwel geen omkijken naar uw website en krijgt u niet steeds bij elk onderhoud een factuur toegestuurd. Bij dit onderhoudscontract betaalt u 1x per kwartaal voor het gehele of een groot deel van het onderhoud van uw website.

Een onderhoudscontract heeft de volgende voordelen:

 • Koopt u meer uren in, dan wordt uw kortingspercentage hoger. Deze korting kan oplopen tot 20% op het gebruikelijke uurtarief.
 • U heeft vooraf inzicht in de kosten en duidelijke afspraken over de aanpassingen en verwerkingstijd.
 • De kwaliteit van de website blijft gewaarborgd.
 • Een website die up-to-date is, blijft interessant om te bezoeken.
 • U krijgt één overzichtelijke factuur, u betaalt eenmalig (per kwartaal) voor alle onderhoudswerkzaamheden.
 • Als u meer uren besteedt dan in het onderhoudscontract zijn opgenomen (meerwerk), dan blijft het bijbehorende kortingspercentage gewoon gelden.

Onderhoudswerkzaamheden

Bij onderhoudswerkzaamheden kunt u denken aan de volgende zaken

 • Het aanpassen en/of inpassen van nieuwe teksten en foto’s in de website (aan te leveren door u).
 • Het aanpassen van bestaande links en/of zo nodig plaatsen van nieuwe links.
 • Het mede bewaken van de actualiteit van de website.
 • Het adviseren en ondersteunen bij vragen rond de website.
 • Updaten van de plugins.
 • Updaten naar de laatste versie van WordPress.
 • Database optimalisatie en backup.

Onze contractvormen

Wij leveren de volgende contractvormen aan, waarbij geldt: hoe meer uren, hoe meer korting.

 • Small
 • Medium
 • Large
Met dit contract koopt u vooraf 2 uur/mnd. in, waarbij u 10% korting krijgt op het uurtarief.
Kosten: € 90,- excl. btw./mnd.
 Met dit contract koopt u vooraf 4 uur/mnd. in, waarbij u 15% korting krijgt op het uurtarief.
Kosten: € 170,- excl. btw./mnd.
 Met dit contract koopt u vooraf 8 uur/mnd. in, waarbij u 20% korting krijgt op het uurtarief.
Kosten: € 320,- excl. btw./mnd.

Vergaande wijzigingen in de layout en/of navigatiestructuur van de website.

Niet onder de werkingssfeer van een onderhoudscontract vallen:

 • Substantiële uitbreidingen van het aantal pagina’s.
 • Restyling van de website.
 • Hosting problemen.
 • Extra functionaliteiten die mogelijk in de toekomst gewenst zijn, zoals b.v. inlog systeem voor leden, extra sliders, extra online invulformulieren etc.
 • Zijn er extra functionaliteiten nodig dan kan hiervoor een aparte offerte worden gemaakt.

Voorwaarden

 • Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
 • Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 • De kosten van het onderhoudscontract worden op basis van vooruitbetaling gefactureerd.
 • Meerwerk wordt na afloop van de opdracht gefactureerd.
 • Alle extra functionaliteiten en modules die u later aanschaft komen direct onder het onderhoudscontract te vallen.
 • SDN Consulting hanteert een Fair Use Policy (FUP), dit houdt in dat SDN Consulting uitgaat bij het voorgestelde onderhoudscontract van de afgesproken uren onderhoud per maand. Is dit incidenteel wat meer dan doet SDN Consulting daar niet moeilijk over. Als zich echter omstandigheden gaan voordoen waarin deze “fair use” van het onderhoud door SDN Consulting structureel wordt overschreden zal dit met u worden besproken en aanvullend tegen het geldende uurtarief van SDN Consulting worden gefactureerd.
 • Onderhoudscontracten gelden alleen voor websites gerealiseerd door SDN Consulting. Korting geldt niet op het realiseren van een nieuw design.
 • Ons uurtarief bedraagt € 50,- excl. btw.