IT Project Management

“Project Management is het beheersen van projecten. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.
Project Management is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.”

Bron : Wikipedia

Dit is natuurlijk de mooie theoretische voorstelling van Project Management, wat houdt dit concreet in voor u en voor SDN Consulting ?

 • Analyse van het project
  • Bepaling van de omvang/scope van het project (kosten, timeframe,…)
 • Goedkeuring tot uitvoering van het project
 • Start van het project
 • Planning van het project
  • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
 • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
 • Opvolging van de projectvoortgang
 • Beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct

SDN Consulting heeft hiervoor reeds meerdere Jaren ervaring en kan u een vlot verloop en opvolging garanderen tijdens de project-fase…

Experience you can trust, service you can count on.

IT Service Management

IT Service Management of IT-Service Support Management (ITSM of ITSSM) verwijst naar de implementatie en het beheer van de kwaliteit van IT-diensten.
IT Service Management wordt uitgevoerd door IT-dienstverleners door middel van mensen, processen en informatie-technologie.

Het volgende is een karakteristiek verklaring van de ITSM literatuur.:
Leveranciers van IT-diensten kunnen het zich niet langer veroorloven om zich enkel te concentreren op technologie en hun interne organisatie. Zij dienen zich nu te concentreren op de  kwaliteit van de diensten en zich te richten op de relatie met klanten [2]
ITSM is proces-gericht en heeft banden en gemeenschappelijke belangen met procesverbetering frameworks en methodologieën. De discipline is niet bezig met de details van hoe je een product van een bepaalde leverancier dient te gebruiken, of dat het per se gebruikt moet worden volgens het beheer van die systemen.
IT Service Management overlapt in de bredere zin met de disciplines van business service management en IT-portfoliomanagement, vooral op het gebied van IT-planning en financiële controle.
ITSM is over het algemeen bezig met de “back office” of operationele zorgen van informatie technologie management (ook wel bekend als operaties architectuur), en niet met de technologische ontwikkelingen. In dit opzicht kan ITSM worden gezien als analoog aan een enterprise resource planning (ERP) discipline voor IT.

Bron : Wikipedia

Waarom kiezen voor SDN Consulting ?

SDN Consulting kan voor u uw dagdagelijkse problemen/processen indelen volgens ITIL en alzo de beheerprocessen binnen uw IT-organisatie (als daar al sprake van is) optimaliseren.

Dit lijken zware woorden maar concreet betekent het dat door het invoeren van bepaalde processen er een hogere productiviteit kan komen, hogere klantentevredenheid. Standaardisering en degelijke begeleiding zijn nog enkele voordelen die kunnen voortvloeien uit degelijk IT Service Management.


Wil dit zeggen dat u dan volgens ITIL zal moeten werken ? Neen, SDN Consulting doet dit wel en kan alzo uw beheerprocessen vergemakkelijken en u kan verder zonder al te omslachtige werkwijzes.

NEEM CONTACT MET ONS OP 0475 41 11 20

Interesse in mijn diensten ?