Google Forms / Formulieren

Daarstraks telefoontje gekregen met de vraag : “Seg, hoe maak jij die formulieren ? Da’s wel knap en handig…”

FormsIcon

Wel dat doe ik via Google Forms (Formulieren), meer uitleg hieronder :

Een enquête maken met Google Formulieren

Met Google Formulieren kunt u op makkelijke en efficiënte wijze evenementen plannen, enquêtes rondsturen, polls houden, leerlingen overhoren of andere gegevens verzamelen.

Google-formulieren kunnen worden gekoppeld aan spreadsheets in Google Spreadsheets. Als er aan het formulier een spreadsheet is gekoppeld, worden reacties automatisch verzonden naar de spreadsheet. Bovendien kunnen gebruikers de reacties via het menu ‘Reacties’ weergeven op de pagina ‘Overzicht van reacties’.

U kunt een formulier maken vanuit uw Drive of vanuit een bestaande spreadsheet.

Een formulier maken in Google Drive om een poll, enquête of quiz te houden of op andere wijze informatie te verzamelen:

  1. Ga naar Drive op drive.google.com.
  2. Klik op Nieuw in de linkerbovenhoek, plaats de muisaanwijzer op Meer en kies Google Formulieren.
    • Ziet u Nieuw niet? Mogelijk gebruikt u dan een oudere versie van Drive. Klik in dat geval op Maken in de linkerbovenhoek en vervolgens op Formulier.
  3. Voeg alle gewenste vragen toe in de formuliersjabloon die wordt geopend. U kunt uw formulier ook indelen door koppen toe te voegen en uw formulier op te delen in meerdere pagina’s. Meer informatie over het bewerken van formulieren.
  4. Schakel het vakje ‘Voortgangsbalk onder aan formulierpagina’s weergeven’ in, als u een voortgangsbalk wilt weergeven aan de mensen die uw formulier invullen, zodat ze kunnen zien hoe ver ze zijn gevorderd.

Een formulier maken vanuit een spreadsheet in Google Spreadsheets

Een formulier maken vanuit een spreadsheet in Google Spreadsheets om een poll, enquête of quiz te houden of op andere wijze informatie te verzamelen:

  1. Open de gewenste spreadsheet, klik op het menu Invoegen en selecteer Formulier.
  2. Vervolgens wordt in een bericht boven aan de pagina gemeld dat een nieuw formulier is gemaakt.
  3. Klik op Voeg hier uw vragen toe om uw formulier te bewerken of klik op Sluiten om dit bericht te sluiten en door te gaan met de bewerkingen in uw spreadsheet. (Opmerking: als u dit bericht sluit, kunt u uw formulier op elk gewenst moment bewerken door het menu Formulier te selecteren en op Formulier bewerken te klikken.)
  4. Nadat u een formulier heeft gemaakt vanuit een Google-spreadsheet, wordt onder aan uw spreadsheet een nieuwe tab weergegeven met het label ‘Formulierreacties’. Zoals u wellicht al vermoedde, worden hier de reacties op uw formulier toegevoegd.

Nadat u het formulier heeft gemaakt, kunt u vragen, koppen en pagina-einden toevoegen en bewerken. U kunt ook kiezen hoe reacties op uw formulier worden verzameld.

Bron: Google